Info

Welkom in de “Tuin van Adem en Eten”
Een voedselbos voor Sint-Denijs.
Een tuin waar je kan ademen en eten,
gedragen en toegankelijk voor jong en oud!

Update Sept 2021: Ziehier een duidelijk overzicht van de groei die de Tuin van Adem en Eten reeds maakte!

De Tuin van Adem en Eten, een eetbaar bos dat zichzelf reguleert, dit te Sint-Denijs. Het wordt een sociale, educatieve en toegankelijke plek waar we onder andere in de toekomst workshops zullen aanbieden. Ook komen er uiteraard vele plukdagen en oogstfeesten. Het is een voedselbos voor en door Sint-Denijsenaars en ver daarbuiten, iedereen kan mee participeren en zijn steentje bijdragen.

Hoe het allemaal begon

Eind oktober 2019 besliste Leiedal – in samenspraak met de gemeente Zwevegem – om 1 hectare woonuitbreidingsgebied aan de rand van Sint-Denijs niet te ontwikkelen, maar om het ter beschikking te stellen voor een duurzaam en innovatief openruimteproject. Via een open oproep konden geïnteresseerde kandidaten voorstellen indienen die een meerwaarde boden voor de buurtbewoners, de omgeving en het klimaat.

10 inwoners uit Sint-Denijs staken de koppen samen. Geïnspireerd door permacultuur en Martin Crawford bedacht de groep in één maand tijd een project uit dat een akker van 1 ha omtovert tot een voedselbos. Tijdens de voorstelling voor de jury sloeg de Tuin van Adem en Eten de nagel op de kop. Het unieke initiatief past perfect binnen de visie van Leiedal om van de weinige open ruimte in Zuid-West-Vlaanderen een productief landschap te maken.

Wat brengt de Tuin van Adem en Eten ons?

Met de Tuin van Adem en Eten willen we aantonen dat voedselproductie ook op een andere manier kan, zonder de planeet uit te buiten. We willen minder bekende groenten bekendheid geven en een klein ecosysteempje creëren waar fauna en flora goed bij vaart. Hierdoor krijgen we een zeer levende bodem met voedzame groenten, kruiden en fruit.

Naast de focus op voedselproductie en het versterken van het ecosysteem gaat er ook aandacht naar educatie, gezondheid en recreatie. De Tuin van Adem en Eten wordt een bron van rust en verbondenheid. Iedere geïnteresseerde kan meehelpen om dat doel te bereiken. Het contact met en binnen de groep wordt versterkt via vrijwilligerswerk, educatie, oogstdagen, workshops en het voedsel dat de tuin produceert.

Ecologisch

We werken met meerjarige planten. We stellen ons tegelijk open voor interessante gewassen uit andere streken. Waardplanten voor zeldzame soorten krijgen speciale aandacht. Het voedselbos kan dienen als een stapsteen tussen natuurgebieden  en zo de verbinding voor fauna en flora versterken. We streven naar een minimaal beheer met zo weinig mogelijk mechanische bewerking.

Ons project kadert binnen de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant, die een CO2-reductie van 40% tegen 2030 vooropstelt. Het is gestoeld op het concept van korte keten. Een voedselbos is beter bestand tegen de opwarming van de aarde, capteert CO2 en buffert water.

De Tuin van Adem en Eten wil een voorbeeld zijn en mensen aanzetten tot het krimpen van hun ecologische voetafdruk. Zo kan ieder doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om verbetering in de wereld te brengen en dichtbij beginnen, in de Tuin.

Partners

Het project wordt getrokken door een tiental dorpsbewoners die fungeren als een autonome werkgroep.

We worden hierin ondersteund door Natuurpunt Zwevegem/Natuur.koepel VZW waaronder de werking als rechtspersoon kan worden ondergebracht. Velt Zwevegem-Kortrijk is onze partner op vlak van expertise en ervaring met permacultuur, ecologisch tuinieren, oude groenten, ecosystemen in de tuin, snoeien,…
Standlandschap Leie & Schelde helpt ons met de uitwerking. Verder worden we ook ondersteund door Provincie West-Vlaanderen en Koning Boudewijn Stichting via de projecten “Bond Beter Leefmilieu” en “Gemeente voor de Toekomst”. Alsook door BOS+ via de BlaBlaBoomBoom-campagne. Recent behaalden we ook een subsidie van VLM voor volkstuinen.

We werken ook samen met enkele lokale partners

Planning

Op 14 februari 2020 kregen we het startschot om meteen het land klaar te leggen. 8 maart trokken we op onze eerste plantdag de laarzen aan en planten we de houtkant. Onze kick-off ontbijt, bied & geniet stond gepland op 29 maart, hiermee wilden we onze eerste fondsen ophalen aan de hand van een ontbijtbuffet en de gelegenheid om te bieden op 10 markante stukken. Dit event werd uitgesteld wegens de coronacrisis uitgesteld en ging uiteindelijk door in juni 2022!

In mei 2020 zaaiden we bloemen. In september stonden graafwerken gepland waardoor de bloemen omgetoverd werden tot mooie boeketten vooraleer ze onder de aarde verdwenen. Tussendoor hielden we een insectenhotel-wedstrijd en werkten we met hulp van experten verder aan ons beheersplan. Geregeld houden we openwerkdagen waarop iedereen welkom is om te komen helpen. Hier en daar organiseren we kleine evenementen en ook onze vrijwilligerswerking blijft rustig groeien. Met de steun van BOS+ en de BlaBlaBoomBoom-campagne hielden we in december 2020 en januari 2021 twee plantdagen. Er worden 80 fruitbomen, kleinfruit en 850 stuks bosgoed bij geplant. Op 17 januari ’21 volgde nog een plantdag met aansluitend een persmoment om al onze partners te bedanken voor hun steun.
Zo krijgt ons voedselbos steeds meer vorm, op het ritme van de natuur! Een boeiend eerste jaar dus!

Ook hierna stonden we niet stil. Er volgden in 2021 en 2022 nog twee plantdagen, we organiseerden twee maal een bushcraft voor kinderen, een openluchtcinema, enz. Bekijk onze agenda-pagina voor een mooi overzicht en sfeerbeeldjes!

Financieel plan

We voorzien diverse activiteiten waarmee we eigen middelen opsparen. Ons “ontbijt, bied & geniet” was hierin een belangrijke. We maken gebruik van crowdfunding en organiseren af en toe kleine evenementen (bv. een zomerbar) om onze kas te spijzen.

Wat kan jij doen?

Wil je ons project steunen? Dan ben ook jij van harte welkom!
Ook jij kan een steentje bijdragen om dit project te doen slagen. Dit kan zowel financieel als met de handen. Ben je een handige Harry of heb je (graag) groene vingers? Wil je graag bijleren al doende, samen met anderen? Heb je andere talenten? Registreer je via onze website!


De Tuin van Adem en Eten staat (voorlopig nog als enige van de regio) op de kaart van Duurzame Dorpen in Vlaanderen!

Het Netwerk Duurzame Dorpen is een Netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën waardoor dorpen elkaar inspireren.