Info

Welkom in de “Tuin van Adem en Eten”
Een voedselbos voor Sint-Denijs.
Een tuin waar je kan ademen en eten,
gedragen en toegankelijk voor jong en oud!

De Tuin van Adem en Eten is een eetbaar bos dat zichzelf reguleert, dit te Sint-Denijs. Het wordt een sociale, educatieve en toegankelijke plek waar we onder andere in de toekomst workshops zullen aanbieden (van koken tot yoga). Ook komen er uiteraard vele plukdagen en oogstfeesten. Het is een voedselbos voor en door Sint-Denijsenaars en ver daarbuiten, iedereen kan mee participeren en zijn steentje bijdragen!

Hoe het allemaal begon?

Eind oktober 2019 besliste Leiedal – in samenspraak met de gemeente Zwevegem – om 1 hectare woonuitbreidingsgebied aan de rand van Sint-Denijs niet te ontwikkelen, maar om het ter beschikking te stellen voor een duurzaam en innovatief openruimteproject. Via een open oproep konden geïnteresseerde kandidaten voorstellen indienen die een meerwaarde boden voor de buurtbewoners, de omgeving en het klimaat.

12 inwoners uit Sint-Denijs staken de koppen samen. Geïnspireerd door permacultuur en Martin Crawford bedacht de groep in één maand tijd een project uit dat een akker van 1 ha omtovert tot een voedselbos. Tijdens de voorstelling voor de jury sloeg De Tuin van Adem en Eten de nagel op de kop. Het unieke initiatief past perfect binnen de visie van Leiedal om van de weinige open ruimte in Zuid-West-Vlaanderen een productief landschap te maken.

Wat brengt de Tuin van Adem en Eten ons?

We brengen het stuk grond, naar de bewoners van het dorp. Ingericht met een mozaïek van begroeiingsintensiteit, houtkanten, bloemenweides, een poel, blote- en geschoeidevoetenpaden, een arena voor een klein en rustig occasioneel evenement, insectenhotel,.. Kortom, het wordt een plaats waar je kan genieten van de kleine dingen, waar je tot rust kan komen en de natuur weer tot leven komt. Een tuin waar je kan ademen en eten! Wat het voedselbos produceert gaat richting de bewoners van het dorp en kan zo vanuit de korte keten een deel van ons voedsel vervangen.

Sociaal gedragen

De Tuin van Adem en Eten staat voor een vernieuwende en unieke kijk op voedselproductie en –beleving. Naast de focus op voedselproductie en het versterken van het ecosysteem gaat er ook aandacht educatie, gezondheid en ontspanning. De Tuin van Adem en Eten wordt een bron van rust en verbondenheid. Iedere geïnteresseerde kan meehelpen om dat doel te bereiken. Het contact wordt versterkt via vrijwilligerswerk, educatie, oogstdagen, (kook)workshops en het voedsel dat de tuin produceert.

We hebben een directe samenwerking met Ten Dries Jongerenzorg vzw, met de lokale gemeenteschool en lokale restaurants (L’Envie, … ). Voor Ten Dries Jongerenzorg vzw wordt het een plaats waar bewoners en ouders op een andere manier met elkaar in contact komen. Voor de gemeenteschool is dit een unieke kans  om van jongs af aan de opbouw en groei van onze tuin mee te maken en mee te helpen realiseren. De lokale restaurants kunnen mee de korte keten onderhouden.

Ecologisch

Onze mozaïekstructuur brengt variatie in vegetatie, brengt de bodem terug tot leven en trekt fauna aan. We planten autochtoon plantgoed en oude rassen voor groenten en fruit. We werken met meerjarige planten. We stellen ons tegelijk open voor interessante gewassen uit andere streken. Waardplanten voor zeldzame soorten krijgen speciale aandacht. Het voedselbos kan dienen als een stapsteen tussen natuurgebieden  en zo de verbinding voor fauna en flora versterken. We streven naar een minimaal beheer met zo weinig mogelijk mechanische bewerking.

Ons project kadert binnen de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant, die een CO2-reductie van 40% tegen 2030 vooropstelt. Het is gestoeld op het concept van korte keten. Een voedselbos is beter bestand tegen de opwarming van de aarde, capteert CO2 en buffert water.

De Tuin van Adem en Eten beoogt een voorbeeld te zijn en mensen aan te zetten tot het krimpen van hun ecologische voetafdruk. Zoals Voltaire in 1759 al zei “il faut cultiver notre jardin”. Laten we samen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen, met onze tuin.

Partners

Het huidige project wordt getrokken door een twaalftal dorpsbewoners die fungeren als een autonome werkgroep.

We worden hierin ondersteund door Natuurpunt Zwevegem/Natuur.koepel VZW waaronder de werking als rechtspersoon kan worden ondergebracht. Velt Zwevegem-Kortrijk is onze partner op vlak van expertise en ervaring met permacultuur, ecologisch tuinieren, oude groenten, ecosystemen in de tuin, snoeien,…
Ook met Standlandschap Leie & Schelde komt er een samenwerkingsovereenkomst, zij helpen ons met de uitwerking van ons concreet project.

Planning

Op 14 februari 2020 kregen we het startschot om meteen het land klaar te leggen. 8 maart trokken we op onze eerste plantdag de laarzen aan en planten we de houtkant. Onze kick-off “ontbijt, bied & geniet” stond gepland op 29 maart, hiermee wilden we onze eerste fondsen ophalen aan de hand van een ontbijtbuffet en de gelegenheid om te bieden op 10 markante stukken. Dit event wordt vanwege de coronacrisis even uitgesteld.

In mei zaaiden we bloemen. In september staan wat kleine graafwerken gepland waardoor de bloemen omgetoverd werden tot mooie boeketten. In december volgen opnieuw enkele plantdagen waarop we rekenen op de hulp van vrijwilligers om onze Tuin verder vorm te geven. Tussendoor maken we nestkastjes, insectenhotels en oorwormpotten. Hier en daar houden we eens openwerkdagen waarop iedereen welkom is om te komen helpen. Af en toe organiseren we kleine evenementen. Zo krijgt ons voedselbos steeds meer vorm, op het ritme van de natuur.

Financieel plan

We voorzien diverse activiteiten waarmee we eigen middelen opsparen. Ons “ontbijt, bied & geniet” is hierin een belangrijke. Hier rekenen we op massale aanwezigheid van de inwoners en sympathisanten uit St Denijs en omstreken. U kan zich hier inschrijven. We maken daarnaast gebruik van crowdfunding en organiseren af en toe kleine evenementen om onze kas wat te spijzen.

Wat kan jij doen?

Wil je ons project steunen? Dan ben ook jij van harte welkom!
Iedereen kan zijn steentje bijdragen om dit project te doen slagen. Dit kan zowel financieel, als met de handen. Heb je groene vingers of ben je een handige Harry? Wil je graag bijleren al doende, samen met anderen? Word je graag een eenmalige of vaste sponsor? Neem eens een kijkje op onze ‘Ik Doe mee!‘ pagina voor meer info! Alvast bedankt voor jouw steun!